مدل ۹

کد کالا: ۹

رویه ورنی
آستری فوم
پاشنه مبلی
زیره داووس
رنگ زرشکی

سایزهای موجود : ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰

رنگ های موجود

sh12

تلفن های سفارش محصول:
۵۴   ۰۱   ۱۳   ۳۷ – ۰۵۱ ، ۵۹   ۶۱   ۵۱۵ – ۰۹۱۵

You may also like...

Sorry - Comments are closed