مدل ۷

کد کالا: ۷

رویه ورنی
آستری فوم
پاشنه مبلی
زیره داووس
رنگ مشکی

سایزهای موجود

۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰

رنگ های موجود

sh05

تلفن های سفارش محصول:

۵۹   ۶۱   ۵۱۵ – ۰۹۱۵ ,۵۴   ۰۱   ۱۳   ۳۷ – ۰۵۱

You may also like...

Sorry - Comments are closed